mai 15

Posted by: admin

La finalul lunii aprilie 2017 a doua grupă de cursanți a absolvit cu succes cursul de formare a competențelor sociale. Cursul face parte dintr-un program mai amplu de pregătire a tinerilor cu dizabilități intelectuale și psihice pentru o viață independentă.


Pe parcursul desfășurării seminariilor participanții au avut posibilitatea de a-și forma și exersa compențe și deprinderi de comunicare, cooperare și de rezolvare a conflictelor. Cursul se desfășoară în etape și are la bază un material bine structurat și adaptat astfel încât să poată fi cu ușurință asimilat de participanți. Derularea acestui program de formare și pregătire a tinerilor cu dizabilități pentru un stil de viață independent este posibilă cu sprijinul financiar din partea Velux Foundations.

Lasă un răspuns

Required fields are marked *.