Care este misiunea noastră?

Posted by: admin Tags: There is no tags |

octombrie
22

Asociația Alsterdorf reprezintă imaginea umanistă a omului. Omul are, pentru că este o persoana, demnitate umană. Demnitatea umană nu depinde de sex, vârstă, naţionalitate sau religie și nici de capacitatea fiecăruia de a întreprinde ceva, de starea de sănătate, de capacitatea de a comunica sau de gradul de nevoi de îngrijire sau de ajutor.

În acest sens toți oamenii sunt egali în fața legii și au aceleași drepturi de bază în ce privește libertatea, autodeterminarea și participarea în cadrul societății. Oamenii diferă în mod individual unul faţa de celălalt. Pentru Asociația Alsterdorf respectarea acestei diferențieri și a varietății omului constituie partea componentă importantă a convingerii umaniste.

În scopul recunoașterii acestei diferențieri și a respectării varietății oamenilor, Asociația Alsterdorf vede ca fiind o sarcină a sa să promoveze persoanele cu dizabilități, ținând cont de drepturile lor de baza la autodeterminare, să faciliteze participarea lor egală în societate și pentru aceasta să le ofere sprijinul și asistență necesare.

Lasă un răspuns

Required fields are marked *.