mai 16

Posted by: admin

În data de 10.05.2018 a avut loc conferința de încheiere a proiectului ”The road to a normal life” finanțat de Fundațiile Velux și derulat de Asociația Alsterdorf.

Obiectivul general al proiectului: sprijinirea, în vederea integrării in comunitate, a tinerilor cu
dizabilităţi intelectuale şi psihice, institutionalizati/din familii, prin participarea la un program de
informare, consiliere, formare şi training a competenţelor sociale de comunicare, cooperare şi de
management al conflictelor.

Durata de implementare: 36 de luni, respectiv iunie 2015 – mai 2018

Bugetul total al proiectului: 255.687 euro

Contribuţia proprie a Asociatiei Alsterdorf: 24.766 euro

Finantare The Velux Foundations: 230.921 euro

Velux-11

Grupul ținta al proiectului:
– persoanele instituţionalizate cu dizabilități intelectuale si psihice care doresc sa iasa din institutiile
de protectie sociala, pentru a locui independent intr-o locuinta proprie;
– tineri adulti cu dizabilitati intelectuale si psihice, neinstitutionalizati/care locuiesc cu familiile lor si
care doresc sa se mute intr-o locuinta separata pentru a duce o viata independenta.

Rezultate: 130 de persoane cu dizabilități intelectuale și psihice au beneficiat de activitatile
proiectului.

– 75 de persoane cu dizabilități au fost cuprinse în programul de pregătire pentru o viață
independentă, respectiv au participat la: seminarii cu privire la aspectele unei vieți individuale în
comunitate, la vizite în instituţiile de protecţie socială pentru persoane adulte cu dizabilităţi din
Bihor şi la seminarii de formare a competenţelor sociale de comunicare, cooperare şi de
managementul conflictelor, căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii, căutarea unor locuinţe
adecvate, ca preţ şi dotare pentru a fi închiriate;

Velux-39

– 15 persoane care trăiesc în instituții, sunt în etapa de pregătire pentru a ieși într-o locuință
proprie;

– 25 de persoane cu dizabilități, care au trăit în instituții sociale, au ieșit într-o formă individuală de
locuit și beneficiază de asistență și suport financiar, consiliere in vederea integrarii in comunitate
si pe piata muncii;

– 3 persoane cu dizabilități provenite din familii beneficiază de asistență și suport la domiciliu și
alte 15 persoane care trăiesc în instituții sunt în faza de pregătire pentru a ieși într-o locuință proprie,
beneficiind de asistenta socio-pedagogică, suport și consiliere în vederea pregătirii pentru o viață
independentă.

Acest proiect este doar startul, începutul unui pachet de oferte și servicii de asistență și suport oferit
persoanelor aflate în dificultate și care doresc să fie sprijinite pentru a putea duce o viață normală în
mijlocul comunității de care aparțin.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact: Emil Cuc – manager proiect, tel. 0771562091,
email: e.cuc@asociatia-alsterdorf.ro

Lasă un răspuns

Required fields are marked *.