octombrie 18

Posted by: admin

Asociația Alsterdorf în colaborare cu Uniunea Federală a Instituțiilor de Formare Profesională a Pedagogului de recuperare e.V. din Germania organizează evenimentul ”Săptămâna europeană de studii 2019 – Clădim viitorul împreună”.

Evenimentul este organizat in cadrul programului de formare continuă și specializare a personalului care lucrează în domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități. Acesta se va desfășura în perioada 27.10 – 02.11. 2019, în Oradea, la Hotelul Double Tree by Hilton și va consta în organizarea de dezbateri, în plen iar apoi pe workshopuri, pe baza Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

La acest eveniment vor participa elevi, studenți, persoane cu dizabilități, experți, cadre didactice, mentori.

Tema principală, ”O călătorie în viitorul european” va fi dezbătută, atingând subiecte ca internetul obiectelor, programe și aplicații accesibile, tehnologia de asistare, protecția datelor etc.. Limbajul folosit atât în comunicări cât și pe materialele informative va unul simplificat, adaptat, pentru ca toți participanții să poată înțelege și participa activ la program. Traducerea va fi asigurată de către organizatori.

Pornim de la premisa că, la finalul acestei săptămâni de studii, participanții au reușit să învețe lucruri noi referitor la:

  • metode analogice și digitale în scopul dezvoltarii potențialului creativ;
  • conștientizarea și reflectarea asupra situației vieții personale;
  • exprimarea dorințelor și nevoilor proprii prin intermediul viziunilor personale ale viitorului și expunerea lorprin metode creative;
  • autonomia în câmpul muncii la nivelul actual de dezvoltare;
  • dezvoltarea socială (digitală) – pe baza modelului multicultural de integrare socială. Participanții se vor afla într-un grup de oameni de nație și cultura diferite (inclusiv persoane cu dizabilități) pentru a dezvolta împreuna noi perspective pentru un viitor comun în domeniul asistenței, spre o viață independentă și autonomă.

 

Îmbunătățirea activităților de asistență și sprijin a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihice presupune o continuă pregătire și instruire a oamenilor angajați în acest domeniu. Vizitele reciproce, discuțiile de caz și implicarea activă în workshopuri pun în mișcare un mecanism complex de schimb de informații, acumulare de noi cunoștințe și tehnici moderne de lucru cu o categorie de persoane pe cât de dificile pe atât de sensibile.

În perioada 19-21. Martie 2019, la Oradea a avut loc întâlnirea partenerilor de proiect în cadrul proiectului Erasmus+, ”Schimb de experiențe și de bune practici referitoare la reabilitarea de zi cu zi a persoanelor cu nevoi accentuate de sprijin”, număr de referință 2018-1-HU01-KA202-047724-P1, care se derulează în perioada 2018 – 2019 între parteneri din trei țări: Ungaria, Danemarca și România.

Prin acest proiect ne propunem să creștem calitatea serviciilor de asistență și sprijin oferite persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea stilului de muncă a specialiștilor și adoptarea unor tehnici noi, moderne și eficiente de lucru.

După vizitele de lucru în instituții de asistență socială din Viborg, Danemarca, vor urma două stagii de pregătire teoretică și practică la Budapesta și la Mohacs. Vizita partenerilor proiectului la Oradea a avut ca scop informarea acestora despre sistemul de asistență socială din România, despre stadiul procesului de externalizare a serviciilor sociale către furnizorii privați, vizitarea unor instituții de asistență socială din cadrul Asociației Alsterdorf și planificarea următoarelor vizite de informare și cursuri de instruire. Cu ocazia acestei vizite, a avut loc o instruire a personalului cu funcție de conducere în cadrul serviciilor de asistență socială, modalități de lucru – asumarea responsabilităților și delegarea sarcinilor.

În prima zi de activitatea, partenerii acestui proiect au avut posibilitatea vizitării Centrului de zi pentru persoanele cu tulburări psihice, Locuințele protejate – Apartamentele și Casele din Oradea și Centrul multifuncțional Ioșia. În cea de-a doua zi de activități echipa proiectului a vizitat Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională din Cadea și Atelierele ocupaționale în care activează persoanele cu dizabilități.

Lasă un răspuns

Required fields are marked *.