martie 25

Posted by: admin

În perioada 19-21. Martie 2019, la Oradea a avut loc întâlnirea partenerilor de proiect în cadrul proiectului Erasmus+, ”Schimb de experiențe și de bune practici referitoare la reabilitarea de zi cu zi a persoanelor cu nevoi accentuate de sprijin”.

Îmbunătățirea activităților de asistență și sprijin a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihice presupune o continuă pregătire și instruire a oamenilor angajați în acest domeniu. Vizitele reciproce, discuțiile de caz și implicarea activă în workshopuri pun în mișcare un mecanism complex de schimb de informații, acumulare de noi cunoștințe și tehnici moderne de lucru cu o categorie de persoane pe cât de dificile pe atât de sensibile.

În perioada 19-21. Martie 2019, la Oradea a avut loc întâlnirea partenerilor de proiect în cadrul proiectului Erasmus+, ”Schimb de experiențe și de bune practici referitoare la reabilitarea de zi cu zi a persoanelor cu nevoi accentuate de sprijin”, număr de referință 2018-1-HU01-KA202-047724-P1, care se derulează în perioada 2018 – 2019 între parteneri din trei țări: Ungaria, Danemarca și România.

Prin acest proiect ne propunem să creștem calitatea serviciilor de asistență și sprijin oferite persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea stilului de muncă a specialiștilor și adoptarea unor tehnici noi, moderne și eficiente de lucru.

După vizitele de lucru în instituții de asistență socială din Viborg, Danemarca, vor urma două stagii de pregătire teoretică și practică la Budapesta și la Mohacs. Vizita partenerilor proiectului la Oradea a avut ca scop informarea acestora despre sistemul de asistență socială din România, despre stadiul procesului de externalizare a serviciilor sociale către furnizorii privați, vizitarea unor instituții de asistență socială din cadrul Asociației Alsterdorf și planificarea următoarelor vizite de informare și cursuri de instruire. Cu ocazia acestei vizite, a avut loc o instruire a personalului cu funcție de conducere în cadrul serviciilor de asistență socială, modalități de lucru – asumarea responsabilităților și delegarea sarcinilor.

În prima zi de activitatea, partenerii acestui proiect au avut posibilitatea vizitării Centrului de zi pentru persoanele cu tulburări psihice, Locuințele protejate – Apartamentele și Casele din Oradea și Centrul multifuncțional Ioșia. În cea de-a doua zi de activități echipa proiectului a vizitat Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională din Cadea și Atelierele ocupaționale în care activează persoanele cu dizabilități.

Lasă un răspuns

Required fields are marked *.