iunie 24

Posted by: admin

Începând cu 1 iunie 2015, Asociația Alsterdorf derulează, pe o perioadă de 36 de luni, proiectul „Drumul spre o viață normală“

„Dezvoltarea serviciului de asistență socio-pedagogică la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități psihice și mintale“ finanțat de VELUX Foundations Danemarca, inițiativă ce va contribui la combaterea excluziunii sociale și la integrarea în comunitatea locală, a tinerilor cu dizabilități psihice și intelectuale.

Grupul țintă/beneficiarii proiectului sunt:

  • persoanele instituționalizate cu dizabilități intelectuale și psihice care doresc să iasă din instituțiile de protecție socială, pentru a locui independent într-o locuință proprie;
  • tineri adulți cu dizabilități intelectuale și psihice, neinstituționalizați/care locuiesc cu familiile lor și care doresc să se mute într-o locuință separată pentru a duce o viață independentă.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea, în vederea integrării în comunitate, a unui număr de 20 de tineri cu dizabilități intelectuale și psihice, instituționalizați/din familii, prin participarea la un program de informare, consiliere, formare și training a competențelor sociale de comunicare, cooperare și de management al conflictelor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: vizite în instituțiile de protecție socială pentru persoane adulte cu dizabilități din Bihor, informarea beneficiarilor din instituții despre posibilitățile și condițiile de ieșire din instituție; organizarea unor întâlniri tematice și a unor seminarii de formare a competențelor sociale de comunicare, cooperare și de managementul conflictelor, căutarea unui loc de muncă pe piața muncii, căutarea unor locuințe adecvate, ca preț și dotare pentru a fi închiriate, pentru atât pentru persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate cât și pentru cele din familii; asistarea și sprijinirea, în sistem ambulator, a persoanelor adulte cu dizabilități care au părăsit sistemul de protecție.

Rezultate așteptate:

150 de tineri cu dizabilități care trăiesc în instituții, vor fi informați, consiliați și antrenați în domeniul comunicării, cooperării și al managementului conflictelor;

50 de tineri cu dizabilități proveniți din instituții de protecție sau din familii, vor fi pregătiți în cadrul unui program de pregătire teoretică și practică, ”Cursul C.C.C. – comunicare, cooperare, conflict”;

20 de tineri adulți cu dizabilități vor fi pregătiți să locuiască într-o formă individuală și vor beneficia de asistență socio-pedagogică la domiciliu.

Bugetul total al proiectului este de 255.687 euro, din care 24.766 euro contribuția proprie a Asociației Alsterdorf.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Emil Cuc – manager proiect, tel. 0771562091, email: e.cuc@asociatia-alsterdorf.ro

The Velux Foundations

Asociatia Alsterdorf

One Comment

Lasă un răspuns

Required fields are marked *.